Verzekering

Verzekering

De leden van onze club krijgen een BEVA- lidnummer en kunnen genieten van een zeer voordelige Oldtimer verzekering via Marsh. Deze verzekering bevat ook pechverhelping, "The classic assistance", en dit 24u/24u in heel België. Als u een panne of een ongeluk heeft kan u bellen naar het nummer dat vermeld staat op de groene kaart . Opgelet , om van de pechverhelping te kunnen genieten moet uw nummerplaat gekend zijn door de verzekering . Als jouw nummerplaat vermeld staat op je groene kaart dan is dat OK . Anders bel je even naar Marsh en geef je het nummer door.

 

We hebben een tool aangemaakt om verzekeringsaanvragen via het internet in te voeren. Iedere liefhebber, lid van een club aangesloten aan de BFOV, zal niet langer meer via het secretariaat van de club moeten gaan om een verzekeringsaanvraag in te dienen bij de BFOV. Hij zal voortaan deze aanvraag online kunnen registreren maar de verantwoordelijke voor de verzekeringen binnen uw club dient nog wel een email te beantwoorden als bevestiging. 

 

Deze procedure heeft als voordeel dat MARSH de aanvraag onmiddellijk kan behandelen van zodra de bevestiging gebeurde, wat een tijdswinst is voor uw leden. 

 

Ga naar https://www.marshconnect.eu/wia/cleva/be/bfov/index.php?l=2

 

De te volgen procedure:

 

  • De liefhebber die een verzekering wenst aan te vragen vult al de gegevens in via de webpagina die speciaal voor de BFOV ontworpen werd (zie link)
  • Hij zal in de clublijst de club kunnen aanduiden waarbij hij aangesloten is
  • Hij zal zijn ingescande documenten zoals het aanvraagformulier (zonder dat deze noodzakelijk de stempel en/of handtekening vertoont van de clubverantwoordelijke), de copie van het dagdagelijks voertuig, roos aanvraagformulier, …) bijvoegen aan zijn aanvraag via het internet. 
  • De verantwoordelijke voor de verzekeringen binnen uw club zal onmiddellijk een email ontvangen met de details van de aanvraag en waarop hij zal moeten antwoorden (reply) om te bevestigen dat de aanvrager wel degelijk lid is van uw club. Deze email zal liefst zo spoedig mogelijk beantwoord worden!
  • De aanvrager stuurt gewoon zijn documenten op met de post naar het gekozen kantoor van MARSH

Deze procedure zal verhinderen dat de clubverantwoordelijken op gelijk welk ogenblik van de dag aanwezig moeten zijn om een aanvraagformulier af te stempelen en te ondertekenen om te bevestigen of de aanvrager al dan niet lid is van uw club.

 

Persoon die verantwoordelijk is voor de verzekeringen binnen uw club.

 

Naam + Voornaam : DARCIS GUIDO
GSM 0498/625557
Emailadres : guida52@gmail.com

 

U kan vanaf nu reeds uw leden die een verzekering wensen af te sluiten doorverwijzen naar de internetpagina.

 

De link om een verzekering online te onderschrijven is beschikbaar

 via https://www.marshconnect.eu/wia/cleva/be/bfov/index.php?l=2

We blijven uiteraard ter beschikking

 

Peeter Henning
CEO BFOV