Voorstelling Limburgse Oude Motoren Club

Limburgse Oude Motoren ClubDe belangrijkste doelstelling van de "LOMC vzw" is uiteraard de belangen van haar 200-tal leden behartigen. Wij willen onze aangeslotenen helpen bij het restaureren van oude motoren en hen tevens stimuleren om er mee te rijden. We discrimineren niet op basis van merk, land van herkomst, of traditionele indelingen zoals "pioneer", "veteran", "vintage" of "classic". Slechts op één criterium zijn we zeer kritisch: we laten alleen maar motorfietsen toe die voor (of in) 1965 gebouwd werden. Sedert een aantal jaren zijn we eveneens lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV). Hierdoor kunnen we onze leden ook een interessante (lees goedkope) BA verzekering aanbieden.

 

Activiteiten

Het maken van toeristische clubritten met de oude motorfietsen: dat kunnen zowel halve dagritten ( vertrek om 13uur 15) , dagritten ( vertrek om 9u30 ) , als weekenduitstappen zijn. Alle ritten vertrekken aan café “ De jail “ aan de kerk van Stokrooie . We verzamelen steeds  een kwartier vroeger (dus om 13u of 9u15).
Hoogtepunten zijn jaarlijks de "Moeder Lambik Promenade" die tevens open staat voor andere clubs en niet-leden.

Het houden van clubavonden op de eerste dinsdag van elke maand om 20u30 , in zaal "Stokrode" te Stokrooi Hasselt ( St Amandusstraat) . Deze avond omvat meestal een officiëel gedeelte waarbij de komende activiteiten uit de doeken worden gedaan, gevolgd door een vormingsactiviteit waarbij telkens één of meerdere problemen aan bod komen i.v.m. onze hobby. Zie " actueel " voor het onderwerp van volgende maand. Uiteraard is dit ook de gelegenheid voor een gezellige babbel onder de leden. Op deze clubavonden is overigens iedereen welkom, ook niet leden.

Ook onze jaarlijkse beurs met tentoonstelling in Helchteren is telkens een echte oldtimerhappening, waarbij we ons echt concentreren op oude motoren . Inmiddels is onze beurs een begrip geworden bij de echte liefhebbers.

Regelmatig organiseren we ook een busuitstap naar grote beurzen (Utrecht of Mannheim bvb.). Dit kan voor clubleden aan gunstige tarieven net zoals voor andere clubactiviteiten (Moeder Lambik , onze beurs...)

Tenslotte bezorgen we aan onze leden elke twee maanden een exemplaar van Motor Rijwiel en elke drie maanden een apart clubblaadje waarin zij geïnformeerd worden van de typische clubactiviteiten.

Verzekering

De leden van onze club genieten van een zeer voordelige Oldtimer verzekering. Deze verzekering bevat ook pechverhelping, "The classic assistance", en dit 24u/24u in heel België. Als u een panne of een ongeluk heeft kan u bellen naar het nummer dat vermeld staat op de groene kaart . Opgelet , om van de pechverhelping te kunnen genieten moet uw nummerplaat gekend zijn door de verzekering . Als jouw nummerplaat vermeld staat op je groene kaart dan is dat OK . Anders bel je even naar Marsh en geef je het nummer door .

We hebben een tool aangemaakt om verzekeringsaanvragen via het internet in te voeren. Iedere liefhebber, lid van een club aangesloten aan de BFOV, zal niet langer meer via het secretariaat van de club moeten gaan om een verzekeringsaanvraag in te dienen bij de BFOV. Hij zal voortaan deze aanvraag online kunnen registreren maar de verantwoordelijke voor de verzekeringen binnen uw club dient nog wel een email te beantwoorden als bevestiging. 

Deze procedure heeft als voordeel dat MARSH de aanvraag onmiddellijk kan behandelen van zodra de bevestiging gebeurde, wat een tijdswinst is voor uw leden. 

Ga naar www.bfov.be

De te volgen procedure:

  • De liefhebber die een verzekering wenst aan te vragen vult al de gegevens in via de webpagina die speciaal voor de BFOV ontworpen werd (zie link)
  • Hij zal in de clublijst de club kunnen aanduiden waarbij hij aangesloten is
  • Hij zal zijn ingescande documenten zoals het aanvraagformulier (zonder dat deze noodzakelijk de stempel en/of handtekening vertoont van de clubverantwoordelijke), de copie van het dagdagelijks voertuig, roos aanvraagformulier, …) bijvoegen aan zijn aanvraag via het internet. 
  • De verantwoordelijke voor de verzekeringen binnen uw club zal onmiddellijk een email ontvangen met de details van de aanvraag en waarop hij zal moeten antwoorden (reply) om te bevestigen dat de aanvrager wel degelijk lid is van uw club. Deze email zal liefst zo spoedig mogelijk beantwoord worden!
  • De aanvrager stuurt gewoon zijn documenten op met de post naar het gekozen kantoor van MARSH

Deze procedure zal verhinderen dat de clubverantwoordelijken op gelijk welk ogenblik van de dag aanwezig moeten zijn om een aanvraagformulier af te stempelen en te ondertekenen om te bevestigen of de aanvrager al dan niet lid is van uw club.

Persoon die verantwoordelijk is voor de verzekeringen binnen uw club.

Naam + Voornaam : DARCIS GUIDO
GSM 0498/625557
Emailadres : guida52@gmail.com

U kan vanaf nu reeds uw leden die een verzekering wensen af te sluiten doorverwijzen naar de internetpagina.

De link om een verzekering online te onderschrijven is beschikbaar via onze website www.bfov.be rubriek Verzekeringen .

We blijven uiteraard ter beschikking

Peeter Henning
CEO BFOV

Tourcompetitie

De tourcompetitie is een puntensysteem waarmee we onze trouwe rijdende leden belonen. En de winnaars krijgen een wisselbeker. Hoe werkt het?